هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
ID - Beta اطلاعات php
ID - Billing اطلاعات php
ID - Delta (neo) اطلاعات php
ID - Five اطلاعات php
ID - Zero HDD اطلاعات php
SG - One HDD اطلاعات php
Z-ID - NextCloud اطلاعات php