Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
ID - Beta PHP инфо
ID - Billing PHP инфо
ID - Delta (neo) PHP инфо
ID - Five PHP инфо
ID - Zero HDD PHP инфо
SG - One HDD PHP инфо
Z-ID - NextCloud PHP инфо