Det er ingen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
ID - Beta PHP-info
ID - Billing PHP-info
ID - Delta (neo) PHP-info
ID - Five PHP-info
ID - Zero HDD PHP-info
SG - One HDD PHP-info
Z-ID - NextCloud PHP-info