Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
ID - Beta PHP Info
ID - Billing PHP Info
ID - Five 2 PHP Info
ID - Node 98 PHP Info
ID - Six PHP Info
ID - Zero HDD PHP Info
SG - One HDD PHP Info
US - Delta 2 PHP Info
Z-ID - NextCloud PHP Info