هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
ID - Beta اطلاعات php
ID - Five 2 اطلاعات php
ID - Zero اطلاعات php
SG - Billing (DA) اطلاعات php
SG - One اطلاعات php
US - Delta2 (DA) اطلاعات php
Z-ID - NextCloud اطلاعات php