هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
ID - Beta [ cPanel ]
ID - Five 2 (DA)
ID - Zero [ cPanel ]
SG - Billing (DA)
SG - One [ cPanel ]
US - Delta2 (DA)
Z-ID - NextCloud