Во моментов нема Закажани прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
ID - Beta PHP инфо
ID - Five 2 PHP инфо
ID - Zero PHP инфо
SG - Billing (DA) PHP инфо
SG - One PHP инфо
US - Delta2 (DA) PHP инфо
Z-ID - NextCloud PHP инфо