Det förekommer inga Planerad Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
ID - Beta PHP Info
ID - Five 2 PHP Info
ID - Zero PHP Info
SG - Billing (DA) PHP Info
SG - One PHP Info
US - Delta2 (DA) PHP Info
Z-ID - NextCloud PHP Info